БЛОГ

Полетът ви закъснява или е отменен... Какво трябва да знаете?

Полетът ви закъснява или е отменен... Какво трябва да знаете?

Неприятност като закъснение или отмяна на полет, повреда или загуба на багажа ви може да се случи на всеки. Не всеки пътник обаче знае как да процедира в подобни ситуации към кого да се обърне и на какво да разчита. Ще предоставим на вашето внимание отговорите на някои от по-важните въпроси, които могат да възникнат пред вас в подобни ситуации.

Закъснението или отмяната на полета може да възникне по различни причини: от лошо време до техническа неизправност на самолета. Какво да правите в подобни моменти и на кого да разчитате?

Първо каквото и да се е случило вие трябва да се явите за регистрация на летището в указания в билета ви или в бордната карта час. Ако има проблем с полета ви, вие ще бъдете информирани от служителите извършващи регистрацията или от представител на авиокомпанията за причините за отлагането или анулирането на полета. Правата ви като пътник с въздушен транспорт са определени от Регламент на ЕК №261/2004 година, който е в сила от 17 февруари 2005 година.

Целта на Регламента е да установи общи правила за обезщетение и съдействие на пътниците при пътуване с въздушен транспорт при следните случаи:

Отказан достъп на борда е категория, която може да бъде доказанa най-трудно. Важно е пътникът да има доказателства, които предполагат, че са му отказали достъп на борда против волята му, независимо, че има валидна бордна карта, документи за пътуване, подходящ размер багаж, пристигнал навреме и в прилично състояние на изхода. Ако възникне спор между наземния персонал и пътниците, недопуснати да пътуват, важно е да се направи запис на инцидента, да се изготви протокол, или да се намерят свидетели. Важно е пътникът да запази спокойствие, защото обиждането на персонала на авиокомпаниите в много страни по света се счита за престъпление.

Има два вида отказан достъп до борда: Против Вашата воля  и Доброволно.

Отказан достъп против Вашата воля, това е в случай, че въздушният превозвач откаже да Ви допусне до борда въпреки, че сте показали, че не представлявате риск за полета по отношение на  здравословни причини, безопасността и сигурността и сте пристигнали на летището с потвърдена резервация изрядни документи за Вашето пътуване, достатъчно време за да минете процедурите по регистрация за полета, сигурност и качване на борда. Когато Ви е отказан достъп против вашата воля, въздушният превозвач следва да Ви предложи избор между;

премаршрутиране възможно най-скоро;

премаршрутиране за по-късна дата удобна за Вас и при наличие на свободни места; и

връщане на цялата сума по неизползвания билет, в случай че решите да не пътувате.

Ако сте избрали да бъдете премаршрутирани възможно най-скоро, то тогава въздушният превозвач следва да Ви предостави помощ и съдействие за времето на изчакване на алтернативния полет, която включва:

Безплатни храни и напитки в количество съобразено с времето за изчакване;

Настаняване в хотел за сметка на превозвача, заедно с трансфера и обратно;

Трансфер между хотела и летището (когато е необходимо); и

Предоставяне безплатно на два телефонни разговора или съобщения по факс, или по електронна поща;

В случай, че въздушният превозвач не може да Ви окаже помощта и съдействието  изложено по-горе и Вие сами направите разходи за тях, то тогава имате право да предявите Вашите претенции към превозвача за възстановяване на направените от Вас разходи за времето на изчакване на полета, след предоставяне на съответните касови бележки и фактури за тях.

Въздушният превозвач следва да Ви обезщети за отказания достъп против Вашата воля. Размерът на обезщетението зависи от разстоянието на полета Ви както и от това в какви времеви рамки сте били премаршрутирани.

Доброволно отказан достъп до борда

В случай, че Вашият полет е претоварен (overbooked), въздушният превозвач следва да апелира за доброволци, които да се откажат от местата си в полета срещу получаване на допълнителни облаги. Ако доброволно сте се отказали от достъп до борда в допълнение към облагите въздушният превозвач следва да предложи избор между:

премаршрутиране възможно най-скоро;

премаршрутиране за по-късна дата удобна за Вас и при наличие на свободни места; и връщане на цялата сума по неизползвания билет, в случай че решите да не пътувате.

От Вас зависи какви други облаги ще се съгласите да договорите и получите от въздушния превозвач.

Обръщаме внимание, че ако се явят недостатъчен брой доброволци за да могат останалите пътници с резервации да се качат на борда, тогава опериращият въздушен превозвач може да откаже достъп на борда на пътници против тяхната воля.

Вашият полет е отменен (анулиран) - в зависимост от това, кога сте били уведомени за отмяната, Вашият въздушен превозвач трябва да Ви предложи избор между:

1. Премаршрутиране възможно най-близко до първоначалното време за заминаване; 2. премаршрутиране за по-късна дата, при наличие на свободни места; или 3. връщане на сумите по неизползвания самолетен билет;

Останалите права се определят в зависимост от това, кога сте били информирани за отмяната.

Ако сте получили уведомление за отмяната по-малко от 7 дни...

..и сте избрали вариант 1, от посочените по-горе, и сте били премаршрутирани с полет заминаващ не повече от един час преди Вашия първоначален час на заминаване и позволяващ пристигане в рамките на два часа от първоначално планирания час на пристигане, то в този случай въздушния превозвач не дължи обезщетение.

Ако сте избрали вариант 1 и сте били премаршрутирани  извън рамките на посоченото време посочено по-горе, то в този случай имате право на обезщетение, освен ако въздушния превозвач не докаже, че отмяната е била в резултат на извънредни обстоятелства.

В случай, че сте избрали да бъдете премаршрутирани възможно най-бързо (вариант 1) имате право на помощ за времето на изчакване до новия полет както следва:

храна и напитки (съобразени с времето за изчакване);

хотел (когато се налага престой за една или повече нощи);

трансфер между летището и хотела (където е необходимо); и

2 телефонни разговора/ факса/ e-mail.

Ако тази помощ не Ви бъде оказана от страна на въздушния превозвач и се наложи Вие сами да платите за нея, то следва да запазите касовите бележки и фактури, за да може след това те да Ви бъдат възстановени от страна на въздушния превозвач.

Ако сте получили уведомление за отмяната между 7 дни 2 седмици...

..и сте избрали вариант 1 като сте били премаршрутирани с полет заминаващ не повече от 2 часа преди вашия първоначален час на заминаване и позволяващ пристигане в рамките на не по-късно от 4 часа от първоначално планирания час на пристигане, то в този случай въздушния превозвач не дължи обезщетение.

Ако сте избрали вариант 1 и сте били премаршрутирани  извън рамките на посоченото време посочено по-горе, то в този случай имате право на обезщетение, освен ако въздушния превозвач не докаже, че отмяната е била в резултат на извънредни обстоятелства.

Ако сте получили уведомление за отмяната повече от 2 седмици...

...то в този случай, въздушният превозвач не Ви дължи допълнително обезщетение.

Когато, в случай на обслужване на град, агломерация или регион от няколко летища, опериращ въздушен превозвач предлага на пътник полет до летище като алтернатива на това, за което е направена резервацията, опериращият въздушен превозвач поема разходите за прехвърлянето на пътника от алтернативното летище или до това, за което е направена резервацията, или до друг близък краен пункт на пристигане, съгласувано с пътника.

Обезщетения

В случай, че възникне несъгласие между Вас и въздушния превозвач относно наличието на извънредни обстоятелства и правото на обезщетение то тогава следва да отнесете жалбата си към съответния национален орган.

Компенсацията в случай на анулиране зависи от разстоянието на полета и причината за анулирането.

Ако разстоянието на полета е:

до 1500 km, платимата сума е €250

1500 km - 3500 km и за всички полети от Европейския съюз над 3500 km, платимата сума е €400

3500 km или повече, платимата сума е €600.

В случай, че въздушният превозвач може да предложи премаршрутиране до крайната цел, което не надвишава:

два часа за полети по-малки от 1500 km;

три часа за полети между 1500 km и 3500 km; и

четири часа за полети над 3500 km

компенсацията се намалява с 50%

Закъснение на полета

В случай, че Вашият полет по разписание закъснява с повече от:

два часа или повече при полети до 1500 км (къси разстояния);

три часа или повече при полети над 1500 км в рамките на Европейския съюз (ЕС), както и при други полети между 1500 км и 3500 км (средни разстояния);

четири часа или повече при полети над 3500 км извън ЕС (дълги разстояния).

Вашият въздушният превозвач трябва да Ви информира писмено за това каква помощ и съдействие следва да Ви окаже.

Ако полетът Ви закъснява с повече от 5 часа (независимо от разстоянието на Вашия полет) и Вие решите да не пътувате, въздушният превозвач трябва да Ви предложи връщане на пълната стойност на билета, или възстановяване на частта или частите от полета, които не са били осъществени.

В случай, че изберете да Ви бъдат върнати сумите по неизползвания билет въздушния превозвач не носи по-нататъшна отговорност спрямо Вас както и не дължи обезщетения по смисъла на Регламента.

Какво означава „помощ и съдействие"?

Помощ и съдействие включва:

Безплатни храни и напитки в количество съобразено с времето за изчакване;

Настаняване в хотел за сметка на превозвача, заедно с трансфера и обратно;

Трансфер между хотела и летището (когато е необходимо); и

Предоставяне безплатно на два телефонни разговора или съобщения по факс, или по електронна поща;

В случай, че въздушният превозвач не може да Ви окаже помощта и съдействието  изложено по-горе и Вие сами направите разходи за тях, то тогава имате право да предявите Вашите претенции към превозвача за възстановяване на направените от Вас разходи за времето на изчакване на полета, след предоставяне на съответните касови бележки и фактури за тях.

Обезщетение

Съгласно Решението на Европейския съд от 19 ноември 2009 г. и от 23 октомври 2012 г. в случай, че пристигате в крайния пункт от маршрута по билета Ви със закъснение повече от 3 часа и ако въздушният превозвач не може да докаже, че това закъснение е причинено от извънредни обстоятелства, то тогава Вие имате право на обезщетение.

Размерът на обезщетението зависи от разстоянието на полета, както следва:

къси разстояния -  €250 на пътник.

средни разстояния - €400 на пътник.

дълги разстояния - €600 на пътник.

Как се определя разстоянието на полета дали попада в къси, средни или дълги разстояния?

Разстоянията се измерват по метода на дъгата на големия кръг. Този метод обикновено се използва в авиационния сектор за определяне на разстоянията между две летища.

От тук : http://www.gcmap.com/ можете сами да определите къде попада Вашият полет.

Оплакването (жалба) може да бъде подадено до въздушния превозвач, с който имате договор за въздушен превоз, или до въздушния превозвач, който действително извършва полета, ако е различен.

В случай на неудовлетвореност от отговора на въздушния превозвач имате право да предявите Вашите претенции по съответния съдебен ред.

В кой съд можете да заведете дело?

В съда по постоянно седалище на въздушния превозвач;

В съда по основното място на дейност на въздушния превозвач;

В съда по друго място на дейност на въздушния превозвач, чрез което е сключен договорът за превоз;

В съда на мястото на пристигане;

В съда по постоянно местожителство на пътника.

Трябва да имате предвид, че при закъснение на полета поради лошо време, стачка или терористичен акт компенсация не се полага.

За да получите компенсация е необходимо да се обърнете към авиокомпанията с документ удостоверяваш самоличността ви, бордната карта с обозначена върху нея отмяната или закъснението на полета. Също е възможно да представите снимка на информационното табло на летището където е виден надписа за полета ви и времето на неговото закъснение или анулирането му. Основен елемент е писмената претенция /на английски език/ в която сте описали ситуацията и сте изложили доводите си на основание на които ви се полага компенсацията. Превозвачът е длъжен да ви отговори в срок от един до три месеца.

Има и втори начин – да подадете претенциите си не самостоятелно, а чрез специална онлайн услуга. Те вече са твърде много и са позиционирани в интернет. Всъщност тези фирми се явяват посредник помагайки на пътника да получи своята компенсация. За своята работа те получават процент обикновенно 25% от сумата на компенсацията.  

Related Articles

Информация

Всички фотографии в сайта са с демонстрационна цел QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.

Services